DEPOZIT FRIGORIFIC


SUPRAFEȚE:

Depozit frigorific 13.774 m²
Recepție / livrare 615 m²
Suprafață manipulare 170 m²
Cameră baterii 81 m²
Suprafață zonă andocare 235 m²
Spații tehnice (+100 m² la primul etaj) 201 m²
Birouri și spații publice (+281 m² la primul etaj) 281 m²

CARACTERISTICI & TEMPERATURĂ:

Depozit frigorific - 25° C
Recepție / livrare - 20° C
Suprafață manipulare + 2° C
REFRIGERARE încălzire în pardoseală (glycol)
Capacitate compresor > 550 kW (2 unități)
Agent de răcire NH3
Condensatori de evaporare (suprafață tehnică acoperiș)
Instalație de răcire în depozit
Generator
Estimare consum de energie 1,5 – 2 m kWh anual