>

Depozit Logistic CTP BUW 16

CTP BUW 16 – 88.000 m²

Lucrări terasamente, structură, închideri perimetrale, acoperişuri, faţade vitrate, luminatoare şi trape, pardoseli industriale din beton, zidărie, instalaţii sanitare, compartimentări și finisaje interioare birouri, instalații HVAC, instalaţii electrice interioare, instalaţii detecţie şi avertizare la incendiu, sistem de stingere incendii (hidranţi interiori şi sprinklere), reţele electrice exterioare și posturi TRAFO, reţele exterioare de canalizare pluvială, canalizare menajeră, rețea de alimentare cu apă, rețea exterioară hidranţi și sprinklere, gospodărie incendiu (casă pompe+rezervoare supraterane de incendiu), bazine de retenţie subterane din beton.

Cladiri Industriale, Proiecte la cheie - Ness Proiect Europe

INDUSTRIAL

  Detalii
Ness Proiect Europe

INFRASTRUCTURA

  Detalii
Ness Proiect Europe

RETELE EDILITARE

  Detalii
Ness Proiect Europe

ENERGIE

  Detalii