>

Depozite Logistice - CTP BUW 22-23 - faza 2, extindere - 10.350 m²

Platformă din beton, zonă de trafic intens, parcare și drumuri trafic ușor, zonă de andocare, pistă de biciclete, structura, închideri perimetrale, acoperişuri, instalaţii sanitare, compartimentări și finisaje interioare birouri, instalații HVAC, instalaţii electrice interioare, instalaţii detecţie şi avertizare la incendiu, sistem de stingere incendii (hidranţi interiori şi sprinklere), reţele electrice exterioare și posturi TRAFO, reţele exterioare de canalizare pluvială, canalizare menajeră, rețea de alimentare cu apă, rețea exterioară hidranţi și sprinklere, stație pompe inclusiv rezervoare supraterane, bazin de retenție deschis cu V = 3.000 m³.

Cladiri Industriale, Proiecte la cheie - Ness Proiect Europe

INDUSTRIAL

  Detalii
Ness Proiect Europe

INFRASTRUCTURA

  Detalii
Ness Proiect Europe

RETELE EDILITARE

  Detalii
Ness Proiect Europe

ENERGIE

  Detalii