PROIECT ÎN DERULARE:

LucrĂri contractate: Lucrari de terasamente, platformă betonată, structură prefabricată, pardoseală industrială, instalaţii sanitare şi electrice exterioare.
Locaţie: Bucureşti
Structurã: structură prefabricată de beton